*

Onveilige situatie VUmc door ruzie artsen

DEN HAAG - Het hele VU medisch centrum in Amsterdam is door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onder verscherpt toezicht gesteld. De IGZ oordeelt dat door een kampenstrijd tussen de chirurgen van het ziekenhuis de veiligheid van de patiënten gevaar loopt.

Nederland

meer ‘Nederland’