Rutger Kopland (1934-2012)

Rutger Kopland groeide op in een christelijk gezin, als Rutger van den Hoofdakker. Hij was een vaak afwezig kind, dat zich nauwelijks kon uiten. UPDATE met uitgebreide aanvullingen