Verbeter asieladvies door externe deskundigen

DEN HAAG - Er moet één onafhankelijke deskundigenorganisatie komen die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van advies voorziet in complexe asielzaken.