Hoogopgeleiden overleven kanker vaker

ROTTERDAM - Hoogopgeleiden met kanker worden anders behandeld dan laagopgeleiden en hebben een betere overlevingskans. Of er sprake is van klassengezondheidszorg, is nog onduidelijk.