*

Bescherming getuigen moet beter

DEN HAAG - De PvdA en het CDA willen het getuigenbeschermingsprogramma herzien, zodat het aantrekkelijker wordt om kroongetuige te worden. Volledige immuniteit voor criminelen hoort daarbij. CDA-Kamerlid Ãörüz vindt dat onontkoombaar. 'De georganiseerde misdaad wordt zwaarder en raakt ook vervlochten met normale bedrijven. Onorthodoxe criminelen verdienen onorthodoxe methoden.'

Nederland

meer ‘Nederland’