Examen 2012 : vmbo-examen aardrijkskunde - Een fantastisch vak

Tijdens de examenperiode presenteert het Nederlands Dagblad elke dag eeneigen examen. Zo kunt u testen of uw vakkennis nog op peil is. Vandaag het ND-examen aardrijkskunde (vmbo). Margit MacLean, docent op het Greijdanus in Meppel, stelde de opgaven samen.

Nederland

meer ‘Nederland’