Examen 2012: havo-examen filosofie - Leren zelf na te denken

Tijdens de examenperiode presenteert het Nederlands Dagblad elke dag een eigen examen. Zo kunt u testen of uw vakkennis nog op peil is. Vandaag het ND-examen filosofie (havo). Benne ter Veen, docent op het Greijdanus in Zwolle, stelde de opgaven samen.