*

Kevers tussen sigarettenpeuken

Tijdens de meivakantie bivakkeerde ik in het Groene Hart. Ik mocht een kampweek begeleiden, waar waterbeestjes uit de sloot werden gevist. Na de vangst van een grote spinnende watertor ontdekten we in afvalbakjes voor sigarettenpeuken nog zeven gouden loopkevers, een rugstreeppad en een watersalamander.