*

Euthanasieverklaringen bij dementie zelden uitgevoerd

AMSTERDAM - Van wilsonbekwame patiënten met zware dementie wordt hun euthanasieverklaring, opgesteld toen ze nog gezond waren, nauwelijks ingewilligd.