*

Willekeur bij asielbeleid Iraanse christenen

DEN HAAG - De Vaste Kamercommissie Immigratie en Asiel praat maandagavond over Iraanse bekeerlingen. Het Platform christenasielzoekers Iran vindt het asielbeleid voor Iraanse christenen veel te willekeurig.

Nederland

meer ‘Nederland’

advertentie