*

Scholen rommelen nog steeds met ouderbijdrage

DEN HAAG - Ondanks verscherpt toezicht door de Onderwijsinspectie zijn er nog altijd scholen die rommelen met de vrijwillige ouderbijdrage.