*

Onzekere brugpieper kan leren van trotse pauw

NIEUWEGEIN - Brugklassers die erg verlegen zijn, problemen hadden met andere leerlingen of zijn gepest, hebben de cursus 'Plezier op school' gevolgd. De cursus moet de bruggers zekerder en weerbaarder maken. 'Mijn dochter heeft geleerd de nieuwe school meer als een kans dan als een bedreiging te zien.'

advertentie