Geen kinderbijslag bij langdurig schoolverzuim

DEN HAAG - Meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten heeft een overeenkomst gesloten met de Sociale Verzekeringsbank over stopzetting van de kinderbijslag bij langdurig schoolverzuim. In een aantal gevallen is de kinderbijslag al daadwerkelijk stopgezet.

Nederland

meer ‘Nederland’