*

Bodar: KRO te weinig katholiek

HILVERSUM - De KRO sluit zich in zijn programma's te weinig aan bij de traditie en cultuur van de Rooms-Katholieke kerk. Deze stevige kritiek uit priester Antoine Bodar deze week in zijn vaste column in het KRO Magazine.

advertentie