Schoolinspectie wil grotere rol voor ouders

UTRECHT - De Inspectie van het Onderwijs wil ouders nadrukkelijker betrekken bij het maken van inspectierapporten en haar oordeelsvorming over scholen.