Clara Parks en haar dochter Jessy, autist | Nederlands Dagblad

Clara Parks en haar dochter Jessy, autist

Ik herinner mij een autist. Onbeweeglijk stond hij op de middenstip van het basketbalveld. Om hem heen woedde het spel. De autist staarde over zee. Het veld was vlak naast het strand aangelegd. Plotseling schoot hij naar voren.