*

Samenleving rot door fraude

DEN HAAG - Officier van justitie Fred Speijers vindt dat de samenleving 'knap rot' is door de grote schaal waarop Nederlanders zich schuldig maken aan fraude. ,,De samenleving is doordesemd van frauduleus gedrag. (...) We hebben de achterstand op de Zuid-Europese landen ingelopen, we zijn net zo erg.''

advertentie