*

Friesland herdenkt Gysbert Japix

BOLSWARD - Met een grote herdenking in de Martinikerk van Bolsward is in Friesland het Gijsbertjaar van start gegaan. Herdacht wordt het vierhonderdste geboortejaar van Gysbert Japix (1603-1666), Fries dichter en psalmberijmer.

Nederland

meer ‘Nederland’

advertentie