Nederland warmer

DEN HAAG - De opwarming van Nederland zet onverminderd door. De temperatuurstijging neemt zelfs toe, doordat de wind in de late winter en het vroege voorjaar steeds vaker uit het zuidwesten waait. Dat is waarschijnlijk het gevolg van de door de mens veroorzaakte afbraak van de ozonlaag en versterking van het broeikaseffect.

Nederland

meer ‘Nederland’