Zuid-Afrika wil werkloosheid halveren

PRETORIA - De harde werkelijkheid in Zuid-Afrika is dat er acht miljoen werklozen zijn - een werkloosheidsperscentage van 40; en dat het aantal banen in het land de afgelopen tien jaar met meer dan een miljoen is afgenomen. De afgelopen weekwisseling besloten regerings-, zaken- en vakbondsleiders daaraan iets te doen. Binnen tien jaar moet de werkloosheid gehalveerd zijn.