Geen moslim directeur op protestantse school

DEN HAAG - Het aanstellen van een moslim als schooldirecteur, zoals is gebeurd op de rooms-katholieke basisschool De Dijsselbloem in Voorburg, is in het protestants-christelijk onderwijs in Nederland ondenkbaar.