Het Gebaar en de toekomst voor het Indische leven

DEN-HAAG De individuele tegemoetkomingen aan oorlogsslachtoffers uit het voormalige Nederlands-Indië zijn uitgekeerd. Voor de bijna 16 miljoen die Het Gebaar nog beheert voor de Indische gemeenschap kunnen tot eind april aanvragen voor projecten worden ingediend. 'Je hoopt dat er verzoening uitkomt.'