De brandweer en 'papa Beel'

DEN HAAG - In nogal wat artikelen over de ruim twee weken geleden overleden koningin Juliana kwam zijn naam voorbij. De naam van prof. dr. L.J.M. Beel. Vaak in één adem genoemd met 'vadertje Drees'. Beiden staan te boek als Juliana's vertrouwelingen. Wat ook wel klopt, met dien verstande dat van dit duo Beel ten paleize toch hoger stond aangeschreven dan Drees.