*

Een waterkering als kunstwerk

Vlakbij Kampen, waar het oude land overgaat in het nieuwe land van de Noordoostpolder, ligt de balgstuw bij Ramspol. Als waterstaatkundig project misstaat deze opblaasbare stormvloedkering geenszins in het rijtje van illustere stormvloedkeringen als die in de Oosterschelde of in de Nieuwe Waterweg. Het unieke bouwwerk is alleen wat kleiner dan zijn grote broers in de Deltawerken.

advertentie