Medezeggenschap op school aangepast

ZWOLLE - De wijzigingen in de medezeggenschap op basisscholen zijn overwegend positief ontvangen door de christelijke onderwijsbonden. Minister Van der Hoeven van Onderwijs wil op basisscholen twee aparte medezeggenschapsraden instellen voor personeel en ouders.