Kerken zien partner chronisch zieke niet

Kerken geven vaak voldoende aandacht en (pastorale) zorg aan chronisch zieken in de gemeente. Aan de partners die de chronische patiënt intensief verzorgen wordt echter nauwelijks gedacht. De PKN vraagt om aandacht voor deze mantelzorger.

Nederland

meer ‘Nederland’