Overal ogen die je aankijken

Schizofrenie is een psychiatrische stoornis waarover veel misverstanden bestaan. Met 'gespleten persoonlijkheid' heeft het niets te maken en de opvatting dat het gedrag van ouders bij hun kind tot de ziekte leidt is evenmin juist.