Orthodoxe scholen willen niet mengen

DEN HAAG - Reformatorische, gereformeerde en islamitische basisscholen voelen niets voor het mengen van witte en zwarte scholen. Zij staan daarmee lijnrecht tegenover scholen voor openbaar en protestants-christelijk onderwijs.