Verzoek om gebaar Koningin voor asielzoekers

DEN HAAG - Ter gelegenheid van haar 25-jarig ambtsjubileum zou koningin Beatrix een ruimhartig pardon moeten verlenen voor de duizenden vluchtelingen die het land dreigen te worden uitgezet. Met die oproep wendt een reeks meer en minder bekende Nederlanders zich tot het staatshoofd met het verzoek op persoonlijke titel een 'royaal gebaar' te maken.