Lichte toename abortus

DEN HAAG - Het aantal abortussen in Nederland is in 2004 licht gestegen. Dit blijkt uit cijfers van de bij StiSAN en Casa aangesloten klinieken. Volgens de instellingen kan nog niet worden vastgesteld of de stijging te maken heeft met het verdwijnen van de pil uit het ziekenfondspakket.