‘Ik wil niet tussen hoofddoekjes staan’

DEN HAAG - Gemeenten moeten basisscholen kunnen dwingen om meer achterstandsleerlingen aan te nemen. Daarmee moet worden voorkomen dat de ene school steeds witter en de ander steeds zwarter wordt, adviseert de Onderwijsraad. De praktijk is weerbarstiger. Niet de overheid, maar ouders bepalen de kleur van een school.

Nederland

meer ‘Nederland’