Arbeidsinspectie 'bezorgd' om vakantiewerk

HILVERSUM - Bedrijven met vakantiewerkers overtreden volgens de Arbeidsinspectie op ontoelaatbare schaal de regels.