Petje af voor alle vmbo-leerlingen

Beschrijf, bespreek, verklaar, leg uit. Zo gingen in mijn herinnering geschiedenis-repetities. Je moest er veel bij opschrijven en je wist nooit of het genoeg was. Ik moet bij het vmbo-examen geschiedenis twee redenen aangeven, waarom de industrialisatie in Nederland later begon dan in andere West-Europese landen.