Valkennest leeggeroof

DONGEN - Het broedproces van de torenvalk dat sinds medio mei was te volgen op internet, is abrupt beëindigd.