Nieuw gezicht voor Tiengemeten

TIENGEMETEN - In de 17e eeuw was het een onbeduidende zandplaat in het toen nog wilde Haringvliet. Ongeveer vijf hectare groot, tien 'gemet' in de lokale taal. De naam Tiengemeten lag voor de hand. Tussen 1750 en 1860 werd het eiland door inpoldering groter en groter. Ruim duizend hectare, waarvan zevenhonderd werd gebruikt als landbouwgrond. Eind dit jaar vertrekt de laatste boer.

Nederland

meer ‘Nederland’