*

Veel diabetici zijn gevaar op de weg

DEN HAAG - Duizenden automobilisten met suikerziekte zouden geen rijbewijs mogen hebben, omdat ze een gevaar op de weg vormen. Ze verzwijgen hun aandoening en klachten als sufheid en wazig zien. Ze zijn bang hun roze papiertje kwijt te raken. De verkeersrisico's nemen de komende jaren toe doordat het aantal diabetici snel stijgt.

Nederland

meer ‘Nederland’

advertentie