*

Moeilijk kind kan nergens wonen

AMSTERDAM - Meer dan duizend kinderen en jongeren met gedragsproblemen wachten op een plaats in een internaat omdat zij niet langer thuis of bij een pleeggezin kunnen wonen. ,,Veel jongeren gaan op straat zwerven, net zo lang tot er iets afschuwelijks gebeurt.''

advertentie