Werken medicijn tegen burn-out

DEN HAAG - Werk wordt het nieuwe medicijn tegen overspannenheid of een lichte depressie. Naast bedrijfsartsen raken steeds meer psychologen overtuigd van de positieve invloed van werk op het psychisch welzijn.