HBO-raad: laat leraar bijscholen

ROTTERDAM - Leraren in het basis- en voortgezet onderwijs moeten meer kansen krijgen om extra opleidingen te volgen. Dat maakt het lerarenberoep aantrekkelijker, vindt Doekle Terpstra van de HBO-raad. Terpstra reageert hiermee op een plan dat de Algemene Onderwijsbond (AOb) maandag presenteerde.