Wilhelmina, strijdvaardig tot het laatst

Vorige week was het standaardwerk van dr. Lou de Jong weer even nieuws. Niet voor het eerst werden er vraagtekens gezet bij zijn Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. T&243;ch staat De Jongs 'Koninkrijk' als een monument. De Jong zelf zou ook wel de laatste zijn om zijn studie heilig te verklaren. Toen hij nog leefde, gaf hij er al blijk van open te staan voor kritiek en eerder ingenomen standpunten te willen 'nuanceren'.