Godsdienstleraar als de nar van de school

BUDEL - Hoe breng je niet-christelijke kinderen gevoel bij voor wat gelovigen denken en voelen? Narthex, tijdschrift voor het 'brede' christelijk onderwijs, maakte een themanummer en een lessenserie. Met de godsdienstleraar in de rol van nar.