Rustige patiënt vraagt niet om euthanasie

NIJMEGEN - De Belgische anesthesioloog prof. dr. Kris Vissers wil dat palliatieve zorg - pijnbestrijding en begeleiding voor ernstig zieken - zich niet beperkt tot het levenseinde, maar al veel eerder begint. ,,In Nederland is jarenlang over euthanasie en de autonomie van de patiënt gediscussieerd, terwijl de palliatieve zorg is vergeten.''