Hoge Raad vernietigt uitspraak over naturalisatie

DEN HAAG - De Hoge Raad heeft bepaald dat vreemdelingen die voor 1 april 2003 een Nederlands paspoort hebben gekregen op basis van valse gegevens, het Nederlanderschap niet hebben verkregen.