Cohen: Bewondering voor bewoners

AMSTERDAM - Burgemeester Job Cohen van Amsterdam heeft grote bewondering voor de wijze waarop bewoners van het Bos en Lommerplein aan de ontruiming van hun woning hebben meegewerkt.