'Vrouw krijgt haar eerste kind te laat'

DELFT - In Nederland is een 'herbezinning' nodig op het groeiend aantal zwangerschappen op latere leeftijd. Deze bevallingen brengen grote risico's met zich mee, waarschuwt gynaecoloog Carina Hilders uit Delft. Zij doet haar betoog in het weekblad Medisch Contact van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst.

Nederland

meer ‘Nederland’