Verleidingen in Brabant

,,Dit is een derailleur'', stelt de eerste-de-beste mevrouw vast die ik om hulp vraag. Met een zeker ontzag onderzoekt ze m'n supersonische fiets, en zegt: ,,maar verder weet ik het ook niet.'' Omdat in Best een persoonlijke overdracht van de fiets was uitgebleven - collega Rozema had de vorige avond de trein naar huis genomen - zat ik nu met de gebakken peren.

Nederland

meer ‘Nederland’