Een beetje angst is goed

Een kwart van de Nederlanders is wel eens bang in de trein, het winkelcentrum of de eigen woonwijk. We zijn steeds vaker bereid te betalen voor onze veiligheid. Zijn onze angstgevoelens terecht?