*

Tien keer levenslang gevonnist in één jaar

Nederlandse rechters spreken steeds vaker het vonnis levenslang uit. In 2006 was opnieuw een record: Tien, één meer dan vorig jaar. En dat was ook al een record.