'Leertoelage Down-kind niet terecht'

DEN HAAG - De overheid geeft ten onrechte een extra budget aan zeer moeilijk lerende kinderen zoals leerlingen met het Downsyndroom. Kinderen met andere problemen, zoals een psychische stoornis, krijgen deze extra toelage niet.

advertentie