IND kijkt weinig naar 'de geest' uitspraken

TILBURG - De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft onvoldoende oog voor 'de geest' van rechterlijke uitspraken. De reactie op kritiek van rechters blijft vaak beperkt tot ad-hocmaatregelen, omdat de dienst vooral met een juridische blik naar de uitspraken kijkt.